BRABUS 1977-ci ildə quruldu və Bodo Buschmann-ın quruculugu altında daha sonra dünyanın ən böyük avtomobil tünerlərindən birinə çevrildi. 

BRABUS-un baş ofisi, Ruhr bölgəsinin mərkəzində, Bottropda, A2 avtomobil yolunun yanında yerləşir və geniş sərgi sahələri ilə yanaşı, müəssisənin inkişaf və istehsal şöbələrini də özündə birləşdirir.
1999-cu ilin yayında BRABUS-un bütövlükdə 112.000 kvadrat metrə qədər genişlənməsi tamamlandı. , Brabus Xiyabanı adi  verilmiş ərazidə 105.000 kubmetrlik anbar ən müasir elektron məlumat emalı ilə idarə olunur və BRABUS hissələrinin dünya səviyyəsində sürətli çatdırılmasına zəmanət verir. Sürətləndirmə və əyləc bölmələri, sinusoidal əyri, dairəvi iz və titrəmə bölməsi zavodun öz yarış yolunda sınaqlarının əsas hissəsini həyata keçirilə bilər. Ümumilikdə bu gün BRABUS-da 350-dən çox insan çalışır.

2001-ci ilin yanvar ayında Aral Lubricants GmbH şirkətinin baş meneceri Günthera Settelmeiera və Bodo Buschmannin prezidentliyi altında təmsil olunan Brabus & Co arasında bir texnoloji tərəfdaşlıq müqaviləsi imzalanmışdır.
Hər iki şirkət üstün məhsul keyfiyyəti və yeni inkişafları ilə dünyada tanınır. Müvəffəqiyyəti qeyd etmək və bu tərəfdaşlığın hədəflərinə çatmaqda irəliləməyi qiymətləndirməyin vaxtı gəldi. Aralın sürtkü yağları və istehsal materialları ciddi sınaqlardan keçdikdən sonra daim dövrün yeni texniki tələblərinə cavab verməli olacaq. Hər off-line Brabus, istehsalçı tərəfindən təsdiqlənmiş Aral məhsulları ilə mühərrik yağından, ötürücü və əyləc mayelərinə qədər doldurulur.
Aral məhsullarının yağlayıcı maddələr kimi istifadəsi Brabus şirkətinə 3 il və ya 100.000 km avtomobil sürüş zəmanəti verməyə imkan tanidi.
2006-cı ilin martında Cenevrədəki bir sərgidə BRABUS S V12 S dünyanın ən sürətli və ən güclü lüks sedanı olarak mükafatlandırıldı. Avtomobil Mersedes S 600 bazasında qurulmuşdur. Şirkətin muhərrik ustaları cetinlikle idarə edildiler (bunlara standart mühərrikin iş həcminin artması, eksantrikləri dəyişdirmək, giriş və işlənmə sistemini dəyişdirmək, idarəetmə elektronikasını yenidən qurmaq daxildir). Muhərriki 730 at gücü / 537 kVt-a çatdırmaq və maksimum fırlanma anı 1320 Nm (məcburi olaraq 1100 Nm ilə məhdudlaşdı). Dayanacaqdan 100 km \ saata qədər sürətlənmə - 4 saniyə, 200 km \ saata qədər - 11,9 saniyə. Maksimal sürət 340 km / saat ilə məhdudlaşdı. Və sonunda dünyadakı gündəlik istifadə üçün  həqiqətən ağır yüklü avtomobili tamamlayirlar (qiyməti bilinmir - sadəce sifariş verildikdə). Yalnız yüksək gücləndirilmiş mühərriklər üçün Aral yağı.

Любое автомобильное (как моторное, так и трансмиссионное) или промышленное масло состоит из двух основных компонентов: базового масла и пакета функциональных присадок, призванных улучшить характеристики базового масла либо придать ему дополнительные свойства.

Из чего состоит масло: присадки

Присадки, которые входят в состав масла. Виды и назначение.

состав масла. присадки.

Любое автомобильное (как моторное, так и трансмиссионное) или промышленное масло состоит из двух основных компонентов: базового масла и пакета функциональных присадок, призванных улучшить характеристики базового масла либо придать ему дополнительные свойства.

Базовые масла являются основой конечного продукта. От их качества и свойств во многом зависят характеристики масла. Более подробно на типах базовых масел и их особенностях мы останавливались в материале «Синтетика или полусинтетика».

Вторым основным компонентом конечного продукта являются функциональные присадки, которые входят в состав любого автомобильного либо промышленного масла. Присадки в маслах используются для улучшения свойств конечного продукта, которые не могут быть получены путем изменения свойств базовых масел и для увеличения срока службы масла (межсервисного интервала) даже при долговременных высоких нагрузках.

Основные типы присадок

Поверхностно-активные присадки

Детергенты и дисперсанты
Детергенты препятствуют образованию высокотемпературных лакообразных и углеродистых отложений на поршнях двигателя и нейтрализуют кислоты, образующиеся при сгорании топлива.

Дисперсанты противодействуют образованию и накоплению низкотемпературного шлама, поддерживая мелкие жесткие частицы во взвешенном состоянии и препятствуя их оседанию на компоненты двигателя.

состав масла. присадки.

Противоизносные, EP-присадки
Призваны исключить возникновение граничного и сухого трения между соседними компонентами (коленчатый вал и вкладыши шатунов, распределительный вал и пастели головки блоки либо гидрокомпнесаторы, шестерни механической КПП и т.д.). Способствуют формированию защитной масляной пленки на поверхностях трущихся и соприкасающихся деталей (гидродинамическое трение), обеспечивают маслу повышенную стойкость к механическому продавливанию, предупреждают возникновение износа вследствие возникновения сухого трения между деталями механизма.

Антикоррозионные, ингибиторы коррозии
Обеспечивают защиту металлических компонентов механизмов от коррозии. Формируют водоотталкивающий защитный слой, препятствующий коррозионному воздействию кислорода, влаги и агрессивных продуктов горения топлива.

Модификаторы трения
Для корректной работы механических и автоматических КПП, систем «мокрых» тормозов тракторов и «мокрых» сцеплений, применяющиеся в них масла  должны обеспечивать определенный уровень фрикционного воздействия. Модификаторы трения призваны исключить нежелательное проскальзывание и обеспечивать необходимый для корректной работы механизмов уровень трения. Являются своего рода антиподами антифрикционных присадок, поэтому соотношение свойств антифрикционных присадок и модификаторов трения должно быть выверено очень точно.

Присадки, улучшающие свойства масла

состав масла. присадки.

Модификаторы вязкости
Поддерживают стабильность вязкостных характеристик масла при различных температурах. Обеспечивают достаточную прокачиваемость масла при низких температурах (легкий зимний пуск, надежное смазывание и минимизация износа в морозы) и препятствуют чрезмерному разжижению при высоких (стойкость масляной пленки и масляного клина, препятствие возникновению граничного и сухого трения).

Депрессанты
Препятствуют коагуляции содержащихся в базовом масле кристаллов воска и их застыванию при низких температурах, обеспечивают текучесть и прокачиваемость масла в морозы.

Восстанавливающие для уплотнительных элементов
Синтетические базовые масла (в частности, ПАО масла IV группы) имеют свойство высушивать эластомеры, в результате чего прокладки и сальники теряют эластичность, «дубеют» и могут начать пропускать масло. Восстанавливающие присадки поддерживают уплотнительные элементы в эластичном состоянии. Также могут иметь восстанавливающий эффект.

Защитные присадки

состав масла. присадки.

Антиоксиданты
Препятствуют окислению масла под воздействием кислорода и высоких температур, а также агрессивному воздействию продуктов горения топлива. Поддерживают стабильность вязкостных характеристик, предотвращая повышение вязкости масла вследствие его окисления, замедляют процесс старения масла.

Ингибиторы металлов
В процессе работы механизмов, масло со временем наполняется микроскопической металлической стружкой и металл-содержащими отходами горения топлива, которые являются катализаторами окислительных процессов. Ингибиторы препятствуют этому каталитическому воздействию и формируют дополнительный защитный слой на металлических деталях, предотвращая преждевременное окисление масла и дополнительный износ механизмов.

Противопенные присадки
Постоянные вибрации, воздействие высокого давления, температур и движущихся с высокой скоростью компонентов (к примеру, коленчатого вала в поддоне двигателя) способствуют вспениванию масла, что, в свою очередь, приводит к повышению его кислотности и вязкости. Кроме того, пена является легкосжимаемой, что негативно сказывается на несущей и гидравлической способности масла. Противопенные присадки призваны нейтрализовать или свести к минимуму вспенивание масла в процессе работы механизмов.

Базовые масла являются основой конечного продукта. От их качества и свойств во многом зависят характеристики масла. Более подробно на типах базовых масел и их особенностях мы останавливались в материале «Синтетика или полусинтетика».

Вторым основным компонентом конечного продукта являются функциональные присадки, которые входят в состав любого автомобильного либо промышленного масла. Присадки в маслах используются для улучшения свойств конечного продукта, которые не могут быть получены путем изменения свойств базовых масел и для увеличения срока службы масла (межсервисного интервала) даже при долговременных высоких нагрузках.